Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Feiten en Cijfers

Met ruim 850 bedrijven en bijna 8.000 werknemers is de regio Drechtsteden - na de regio's Rotterdam en Amsterdam - het derde belangrijkste maritieme knooppunt in Nederland. Circa 8% van de totale Nederlandse maritieme werkgelegenheid bevindt zich in deze regio. In de Drechtsteden zijn vooral veel bedrijven actief in de natte waterbouw (baggerindustrie), de scheepsbouw en -reparatie, de binnenvaart en de maritieme toelevering. Belangrijke leaderfirms in deze sectoren (zoals Boskalis, IHC Merwede, Visser & Smit Hanab) zijn in de Drechtsteden gevestigd.

De maritieme cluster is uitermate belangrijk voor de Drechtsteden en voor de nationale economie: de sector kenmerkt zich namelijk door een hoge kapitaalintensiteit, een hoge toegevoegde waarde per werknemer, hoge R&D uitgaven, een hoog balanstotaal. en veel onderlinge toeleveranties. Bovendien genereert de maritieme sector veel werkgelegenheid in andere sectoren - bijvoorbeeld voor de in Zwijndrecht gevestigde verzekeringscluster voor de binnenvaart- en speelt de sector een cruciale rol in de innovatie- en kennisontwikkeling ( Topinstituut Ecoshape in Dordrecht, Proeftuin Maritiem Drechtsteden) en de scholingsstructuur van de Drechtsteden.

De zes Drechtsteden liggen op korte afstand van de Mainport Rotterdam en zijn zeer gunstig gesitueerd langs de belangrijkste toeleidende vaarwegen vanuit Rotterdam naar Duitsland en België. Bovendien beschikken de Drechtsteden over een uitstekende infrastructuur voor de maritieme sector met de Zeehaven Dordrecht, veel binnenhavens en kadevoorzieningen, watergebonden bedrijventerreinen en diverse jachthavens. De stimulering van de maritieme sector is het belangrijkste speerpunt in het economisch beleid van de Drechtsteden.