Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
 1. Bedrijven A-Z

Nuttige informatie

Loodsen

De loodsdiensten worden verzorgd door de Loodsdienst Rotterdam-Rijnmond, de loodsinstantie voor de regio Europoort, Rotterdam en Dordrecht. De instantie is gevestigd aan de Seattleweg 7, Rotterdam.
Tel. + 31 (0) 88 900 31 17. De loodsen worden bijgestaan door hun bedrijf, Loodswezen Nederland BV, die verantwoordelijk is voor materieel, planning en betaling van alle loodskosten als vastgesteld door de Nederlandse overheid. Voor het aanvragen van een loods, telefoonnummer: + 31 (0) 10 252 24 33

Regelgeving Scheepvaart

De havenmeester moet in kennis worden gesteld van aankomst en vertrek. Een vaartuig dat onderweg is naar Dordrecht moet minstens 6 uur voor de tijd van aankomst de loodspost van Hoek van Holland hiervan op de hoogte stellen. Het vaartuig of zijn agent moet melding maken van vertrek ten minste 3 uur van te voren aan het Haven Coördinatie Centrum (HCC) in Rotterdam. Het HCC is gevestigd in het World Port Center:
Tel.+ 31 (0) 10 252 25 00

Afmetingen zeeschepen op de Oude Maas Om de Oude Maas en de Dordtsche Kil te bevaren is voor een zeeschip langer dan 175 m. of breder dan 25 m. voorafgaande toestemming vereist. Dit moet vooraf schriftelijk of elektronisch worden aangevraagd bij het Haven Coördinatie Centrum, tenminste 24 uur voordat de Oude Maas wordt bevaren.
Tel. + 31 (0) 10 252 25 00

Nautisch operationele vragen:

 • Scheepsnaam en internationaal kenteken
 • Nationaliteit
 • Totale lengte en breedte in meters
 • Te verwachten datum en tijd van aankomst bij de loodspost of van vertrek van de ligplaats
 • Bruto tonnage en diepste zoetwater diepgang bij aankomst
 • Haven van bestemming of vertrek
 • Benodigde sleepboten

Plaatselijke sleepboten met uitgebreide sleepcapaciteit zijn dag en nacht beschikbaar voor assistentie.

Getijden informatie

Extreem hoogwater kan verwacht worden in tijden van aanhoudende noordwesten wind in combinatie met grote hoeveelheden wateraanvoer van de Rijn. Extreem laagwater komt voor bij sterke oostenwind, in droge zomerperiodes of tijdens vorst in de winter.

Gemiddeld laagwater: NAP = 0,2 meter.
Gemiddelde stijging vanaf getijdenkaart:

 • Springtij: NAP + 1 meter
 • Doodtij: NAP = 0,8 meter

Gemiddelde stijging/daling:

 • Springtij: 90 centimeter
 • Doodtij: 70 centimeter

Actuele informatie is op te vragen via internet: www.waterland.net (op de pagina waterstand en Astronomisch getij)
Vloed bij Dordrecht = vloed bij Hoek van Holland + twee uur erbij.
Dordrecht = eb bij Hoek van Holland + vijf uur.

Immigratie

Regels voor immigratie in Nederland zijn vastgelegd in de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en de Regelgeving Vreemdelingen. De controlerende instantie in Dordrecht is de marechaussee op het terrein van de Regionale Verkeerscentrale Dordrecht:
+ 31 (0) 78 632 25 55

Douane regelgeving

Op de haven van Dordrecht zijn de normale douane procedures van toepassing. Er zijn hoofdzakelijk strikte regels met betrekking tot het aanmeren en vertrekken van vaartuigen. Voordat een binnenkomend schip heeft aangemeerd en er een douaneofficier aan boord is geweest, en nadat een vertrekkend schip is geklaard en de territoriale wateren heeft verlaten, is het verboden:

 • om personen aan boord van het schip te laten komen;
 • om bemanning of passagiers van boord te laten gaan;
 • goederen te laden of te lossen;
 • om contact te maken met enig ander vaartuig.

Bovendien mag een vaartuig niet naar zee vertrekken zonder een akte van uitklaring te hebben ontvangen van het douanekantoor.

Drinkwater

Vers water moet vooraf worden besteld bij het havenmeester/kantoor van het Havenbedrijf.
Tel. + 31 (0) 78 639 78 78
Fax + 31 (0) 78 639 78 79

Grotere volumes worden afgerekend tegen € 5,25 per ton. Voor leveringen buiten de normale uren (tussen 8.00 en 16.00 uur van maandag t/m vrijdag en/of buiten Dordrecht) wordt een toeslag in rekening gebracht.

Brandstof

Scheepsbrandstof kan worden geleverd per olietanker variërend in capaciteit van 100 tot 1400 ton.

Belangrijke telefoonnummers

In geval van nood:
(POLITIE, BRANDWEER OF AMBULANCES): 112
Havenbedrijf dordrecht: +31 (0) 78 639 78 78
Regionale Verkeerscentrale Dordrecht: +31 (0) 78 632 25 55
0800 023 6200 (gratis nummer)

Sector kanaal:

VHF kanaal 79 (oost sectie)
VHF kanaal 4 (west sectie)

Algemene informatie:
VHF kanaal 71
VHF kanaal 74 HD kanaal
VHF kanaal 82 Waterboot Dordrecht

Gevaarlijke stoffen

De regels zijn gebaseerd op verschillende overheidswetten en gemeentelijkeverordeningen. Alle informatie betreffende gevaarlijke stoffen aan boord van vaartuigen wordt verzameld, verwerkt en verstuurd aan de betrokkenen door twee in/uitklaringkantoren: de afdeling gevaarlijke stoffen van de Gemeentelijke Havendienst van Rotterdam en de Havendienst van Dordrecht. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij explosieve, vindt er naast de inspectie van de havenmeester toezicht plaats door overheidsinspecteurs.

Port security

Wetgeving - havenveiligheidsplan en handhaving. Op grond van internationale wetgeving is eind 2004 een Port Security Plan Zeehavens ontwikkeld. Er is een inventarisatie gemaakt van bedrijven die te maken hebben met deze wetgeving en alle bedrijven zijn gecertificeerd.

Quarantaine regelingen

De Nederlandse quarantaine wetgeving is gebaseerd op de “Internationale Gezondheidsregelgeving” zoals goedgekeurd door de Wereld Gezondheids Organisatie.

Havengelden

Door een geïntegreerde beleidsovereenkomst tussen Rotterdam, Dordrecht, Moerdijk en andere Rijnmond havens is het mogelijk dat schepen tegen betaling van één bedrag gebruik kunnen maken van alle havens en andere gemeentelijke faciliteiten van het Rijnmond havengebied. Betaling geeft een vaartuig het recht op een ononderbroken verblijf van twee maanden.

Het havengeld voor zeeschepen wordt berekend volgens een tarief per BRT en per ton overslag. In totaal zijn er 13 verschillende toepassingen, die in Dordrecht meestal beperkt blijven tot:

 • Algemeen tarief (TS)
 • Oplegtarief (O)
 • Achterlandtarief (A)
 • Bunkertarief (B)
 • Inklaringstarief (I)

Havengelden worden niet betaald door oorlogsschepen, hospitaalschepen, plezierjachten, visserschepen of zeeschepen die alleen in de haven komen voor: het binnengaan van een droogdok, het ondergaan van uitgebreide reparaties in een werf, om voor het eerst te worden uitgerust, het stellen van kompassen, het wisselen van bemanning of om zieken van boord te laten gaan. Deze aanlopen moeten wel vooraf aan de havenmeester worden gemeld.

Havengelden voor binnenvaartschepen

Havengelden zijn verschuldigd voor het gebruik van havens en andere gemeentelijke openbare faciliteiten door binnenvaartschepen, sleepboten, visserschepen, drijvend werk- of aanlegsteigers, pontons, elevators, emmerbaggermolens of zuigbaggermachines, drijvende hijskranen en ander drijvend materieel. Voor Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht worden de havengelden berekend als voor één gebied.

Nuttige nummers

Roeiers
Tel. +31 (0) 10 429 66 77

Loods besteldienst
Tel. +31 (0) 10 252 24 33

Sleepdiensten
Muller, Tel. + 31 (0) 78 639 20 00