Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Ecoshape

'Building with Nature' (ecodynamisch ontwikkelen en ontwerpen) biedt ons de kans om te bouwen, gebruik makend van de dynamiek van het natuurlijke systeem. Daarbij maken we gebruik van de krachten in de natuur om waterbouwkundige infrastructuur tot stand te brengen en tegelijkertijd kansen te scheppen voor die natuur.

Naarmate we de dynamiek van de natuur beter begrijpen, kunnen wij onze mogelijkheden vergroten om de natuur in het ontwikkel- en ontwerpproces te integreren. Met behulp van nieuwe inzichten en kennis wordt de natuur dan zelf een drijvende kracht achter de duurzame ontwikkeling van waterbouwkundige infrastructuur.