Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Alblasserdam

Alblasserdam is een kleine gemeente in de verstedelijkte randzone van de Alblasserwaard. De oostkant van de gemeente kenmerkt zich door de rust en ruimte van dit natuurgebied. Aan de zuidkant is vooral(scheeps-)industrie en verstedelijking van de Randstad goed te zien.
De gemeente probeert van beide te profiteren: behoud van werkgelegenheid moet hand in hand gaan met recreatie en toerisme.

Alblasserdam streeft ernaar om met haar dorpse karakter de stedelijke ambities waar te maken. De ligging aan de rivier de Noord is van grote invloed op de gemeente. Hierdoor is Alblasserdam een aantrekkelijke plaats voor industrie, bijvoorbeeld voor scheepvaartindustrie en staalverwer-kingsbedrijven. De lintbebouwing langs de hoge dijk is bepalend voor het karakter van het dorp.

Gemeentehuis Alblasserdam

Bezoekadres Gemeentehuis
Cortgene 2
2951 ED Alblasserdam
www.alblasserdam.nl

Openingstijden gemeentehuis (behalve burgerzaken)
maandag t/m vrijdag : van 09.00-12.00 uur
maandag- en woensdagmiddag : van 14.00- 16.00 uur

Openingstijden burgerzaken
maandag t/m vrijdag : 09.00- 12.00
woensdag : van 09.00-15.00 uur doorlopend
maandagavond : van 18.00- 19.30 uur

Bedrijfscontactfunctionaris

Parkmanagement Alblasserdam
Mevrouw E. Kras-Smit
Telefoon: 078 - 770 6097
ek@insitegroep.nl