Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Subsidies en Innovatie


Regionale subsidies

Proeftuin Maritieme Innovatie

Bedrijven uit de maritieme sector in de regio Drechtsteden kunnen hun ideeën voor innovatieprojecten indienen bij het programma Proeftuin Maritieme Innovatie.

Lees meer

Ecoshape

'Building with Nature' (ecodynamisch ontwikkelen en ontwerpen) biedt ons de kans om te bouwen, gebruik makend van de dynamiek van het natuurlijke systeem.

Lees meer

Landelijke subsidies

Maritiem Innovatie Programma

Het programma, dat is gericht op de maritieme maakindustrie, de offshore en de natte waterbouw, heeft als doel om de positie van de Nederlandse maritieme industrie in een aantal nichemarkten te versterken.

Lees meer

Subsidie Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ)

Het doel van deze subsidie is het versterken van het concurrentievermogen van de Nederlandse zeescheepsbouwsector.

Lees meer

Subsidieregeling Maritieme Innovatie (SMI)

De overheid subsidieert bedrijven die bijdragen aan veilig en duurzaam transport over zee. Het programma, dat is gericht op de maritieme maakindustrie, de offshore en de natte waterbouw, heeft als doel om de positie van de Nederlandse maritieme industrie in een aantal nichemarkten te versterken.Het programma, dat is gericht op de maritieme maakindustrie, de offshore en de natte waterbouw, heeft als doel om de positie van de Nederlandse maritieme industrie in een aantal nichemarkten te versterken.

Lees meer

Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart (SIB)

In 2005 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een budget van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om de positie van de Nederlandse binnenvaartsector te versterken.

Lees meer