Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Subsidie Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ)

 

Doelgroep:
Nederlandse scheepswerven

Doel en inhoud:
Versterken concurrentievermogen van de Nederlandse zeescheepsbouwsector (werven plus toeleveranciers) door subsidiŽring van ordergerelateerde innovatieprojecten. Subsidiabel zijn industriŽle toepassingen van technologisch nieuwe of aanmerkelijk verbeterde producten en processen bij de bouw of verbouw van een schip. De subsidie bedraagt 20 procent met een maximum van 150 euro per cgt bij de bouw van een nieuw zeeschip en 5.000.000 euro voor zover het nieuwe processen betreft.

Aanvraag en meer informatie bij

NL EVD Internationaal Unit Internationale Financiering
Postbus 20105
2500 EC Den Haag

Telefoon: (088) 602 80 85
E-mail: SIZ@info.agentschapnl.nl

Let op: De indieningsdatum voor aanvragen is gewijzigd.  Aanvragen kunnen nu uiterlijk op 31 oktober 2010 worden ingediend.

http://www.evd.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=179362