Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart (SIB)


In 2005 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een budget van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om de positie van de Nederlandse binnenvaartsector te versterken. In het Convenant Binnenvaart van 14 november 2006 wordt deze afspraak bevestigd en in de beleidsbrief 'Varen voor een vitale economie: een veilige en duurzame binnenvaart' nog eens benadrukt.

De projecten die in aanmerking komen richten zich op haalbaarheidsonderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of demonstratie, en moeten ook door de sector zelf als zinvol en innovatief worden ervaren. De speciaal hiervoor opgerichte Innovatieraad zal projecten op dit aspect beoordelen.

Op dit moment zijn de indieningsdata voor 2010 nog niet bekend.