Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Binnenhavens

Dordrecht

Voor binnenschepen zijn er verschillende havens in Dordrecht langs de Oude Maas en de Beneden Merwede. De grootste binnenhavens zijn Eerste Merwedehaven ( -3,5 m.NAP), Tweede Merwedehaven( -4m./-5m. NAP) en Derde Merwedehaven ( -4,5 NAP). Daarnaast zijn er diverse binnenhavens in de binnenstad van Dordrecht: de Binnen Kalkhaven, Bomhaven, Wolwevershaven en Riedijkshaven.

De belangrijkste rivierkades zijn de Buiten Kalkhaven, Hooikade, Buiten Walevest, Groothoofd, Merwedekade en de Wantijkade.

Zwijndrecht

Zwijndrecht beschikt over grote binnenhavens langs de Oude Maas op de bedrijventerreinen Groote Lindt en Rivieroever. Het betreft de Swinhaven ( - 3,75 m. NAP), de Drechthaven (-4,5 m. NAP), de Develhaven(- 2,75 m. NAP), de Schokhaven .(- 2,15 m. NAP) en de Uilenhaven(- 4,5 m. NAP). Daarnaast zijn er diverse rivierkades langs de Oude Maas: langs de Maasboulevard, Maashaven, Zomerlust, Maaspad.

Het bedrijventerrein Ringdijk langs de Noord beschikt ook over haven- en kadefaciliteiten. Voor dit terrein bestaan plannen tot transformatie naar woongebied.

Papendrecht

De binnenhavens in Papendrecht liggen langs de Beneden Merwede bij het bedrijventerrein Oosteind, te weten de Ketelhaven ( - 4 m. NAP), de Kooihaven (- 3 m. NAP) en de Johannahaven ( particulier). De oostelijk aan het bedrijventerrein grenzende Schaarhaven ligt deels op het grondgebied van de gemeente Sliedrecht.

Daarnaast beschikt Papendrecht over rivierkades aan de Kerkbuurt en voor het bedrijventerrein Noordhoek, langs de Noord.

Sliedrecht

In de gemeente Sliedrecht zijn er rivierkades aan de Beneden Merwede op de bedrijventerreinen Baanhoek, Kerkerak en `t Plaatje. Ook de bedrijvenlocatie Oostelijke Rivieroever beschikt over kadevoorzieningen. Voor dit terrein bestaan plannen tot transformatie naar woningbouw.

Alblasserdam

In de gemeente Alblasserdam zijn er uitgebreide rivierkades op de bedrijventerreinen Haven-Zuid en Nieuwland-Nedstaal. Op het bedrijventerrein Nieuwland Parc wordt een nieuwe kade aangelegd ten behoeve van het nieuwe containertransferium Alblasserdam.

Hendrik Ido Ambacht

De gemeente Hendrik Ido Ambacht beschikt op het bedrijventerrein Anthoniapolder over veel kadelengte en diverse insteekhavens. Ook het bedrijventerrein Veersedijk beschikt over diverse voorzieningen. Voor dit bedrijventerrein bestaan plannen tot transformatie naar woningbouw.