Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Drechtraad

Het algemeen bestuur van de regio is de Drechtraad. De Drechtraad is het hoogste bestuursorgaan in de Drechtsteden en werkt kaderstellend en controlerend. Iedere politieke fractie in de Drechtsteden heeft een vertegenwoordiger in de Drechtraad. De Drechtraad wordt ondersteund door een regiogriffie, die bestaat uit de griffiers van de gemeenten. Eén van de griffiers van de Drechtsteden is door de Drechtraad aangewezen als coördinerend griffier.

Adresgegevens:

Drechtraad
Noordendijk 250
Postbus 619
3300 AP Dordrecht
Email: regiogriffie@drechtsteden.nl 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Hanneke Moret
Telefoon: +31 786398515

Ada te Veldhuis
Telefoon: +31 786398524