Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Bureau Drechtsteden

Bureau Drechtsteden neemt een geheel eigen plaats in binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Bureau Drechtsteden is geen uitvoeringsorganisatie, maar fungeert als het proces- en programmabureau voor ondersteuning van het bestuur en het totaal van de netwerkorganisatie (én daarmee de gemeenten). Het bureau hangt direct onder het Drechtstedenbestuur en Drechtraad als Het gaat om advisering aan het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad; samenhangend daarmee het coördineren van programma's inclusief de controle op de voortgang daarvan.

Daarnaast zorgt het bureau voor inzicht in de zaken die spelen bij de uitvoeringsorganisaties. Bureau Drechtsteden kent vier taakonderdelen (en verder geen onderverdeling naar teams of afdelingen):

  1. bestuurs- en managementondersteuning;
  2. beleids- en programmacoördinatie;
  3. strategieontwikkeling voor de regionale samenwerking als geheel;
  4. staffuncties als managementtaken, financiën en beheer, communicatie.