Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Gemeentebelastingen Drechtsteden

Per 1 juli 2008 is Gemeentebelastingen Drechtsteden van start gegaan. Deze dienst heft en int de onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, precariobelasting, rioolrecht, afvalstoffenheffing, parkeerbelasting, baatbelasting en reinigingsrecht voor de gezamenlijke gemeenten in de Drechtsteden. Daarnaast is de dienst belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).