Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Ingenieursbureau Drechtsteden

Het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) is het publieke ontwerp- en raadgevend ingenieursbureau in de regio Drechtsteden op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke inrichting en gebouwen. Het IBD is ontstaan uit een overdracht van taken en middelen van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Het bureau is goed op de hoogte van de regionale markt. Het is de ambitie om ook voor andere Drechtsteden te gaan werken. Incidenteel worden opdrachten uitgevoerd voor derden, zoals woningbouwverenigingen, waterschappen en energiebedrijven.

Het IBD is actief op drie terreinen: civiele techniek, bouw, beheer en onderhoud van gebouwen. Daartoe bestaat het IBD uit drie takken: projectmanagement, raadgeving en advies (PRA), ontwerp, voorbereiding en uitvoering (OVU) en beheer en onderhoud gebouwen (BOG). Deze drie takken en de directie worden ondersteund door een eigen bedrijfsbureau.