Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Onderzoekcentrum Drechtsteden

Sinds 1 januari 2008 maakt het Onderzoekcentrum Drechtsteden (voorheen Sociaal Geografisch Bureau) deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. De medewerkers verrichten allerlei onderzoek voor de deelnemende gemeenten en de andere dienstonderdelen van de GR Drechtsteden.  Producten zijn onder meer beleidsonderzoek, klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek, monitoring en statistische basisgegevens. Daarnaast monitoren ze ontwikkelingen en trends.