Zoeken
Linked in Twitter RSS
Drechtsteden

Feiten en Cijfers van de Drechtsteden

Lees meer

Bedrijven A-Z
  1. Bedrijven A-Z

Sociale Dienst Drechtsteden

De Sociale Dienst Drechtsteden is de regionale Sociale Dienst voor de Drechtsteden. De twee belangrijkste wettelijke taken die de Sociale dienst Drechtsteden voor alle inwoners in de Drechtsteden uitvoert, zijn de WWB (Wet Werk en Bijstand) en de WMO individuele voorzieningen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).  De SDD is niet alleen op uitvoerend niveau, maar ook op strategisch beleidsniveau actief. Zo geeft de SDD mede vorm aan het regionale arbeidsmarktbeleid en de modernisering van de Wsw. Daarnaast speelt zij een centrale rol bij het armoedebeleid. De ambitie is om dit te doen binnen de beschikbare budgetten.

Qua aansturing is bij de Sociale Dienst Drechtsteden een bijzondere positie ingeruimd voor de Bestuurlijke Commissie Sociale Dienst Drechtsteden; vergelijkbaar met die van het Drechtstedenbestuur voor andere domeinen.